เยี่ยมชมบีทีเอส

กลับ

คุณกวิน กาญจพาสน์ ( 6 แถวหลังขวา ) กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก Hong Kong Government "One Belt One Road Initiative" นำโดย Ir. Herman HU (7 แถวหลังซ้าย) ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่ง City University of Hong Kong เข้าเยี่ยมชมรถไฟฟ้าบีทีเอส และศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบีทีเอส สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน