ธุรกิจสื่อโฆษณา

วีจีไอมุ่งมั่นในการขยายเครือข่ายไปยังแพลตฟอร์มสื่อโฆษณานอกบ้านที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาในสนามบิน และธุรกิจสาธิตสินค้า รวมไปถึงการขยายการให้บริการแบบ O2O Solutions ผ่านธุรกิจบริการด้านดิจิทัล วีจีไอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยกลยุทธ์เหล่านี้จะทำให้วีจีไอสามารถขยายการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลหรือการผสมผสานช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถวัดผลได้

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ผ่านการดำเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (วีจีไอ) วีจีไอเป็นบริษัททำสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home Media) ชั้นนำในประเทศไทย โดยวีจีไอได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาบนพื้นที่ทั้งหมดของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหลัก และวีจีไอได้ขยายการเข้าถึงลูกค้าผ่านการใช้สื่อโฆษณานอกบ้าน อาทิ การจัดการพื้นที่สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ สตรีทเฟอร์นิเจอร์ ป้ายสื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาในสนามบิน และธุรกิจสาธิตสินค้า นอกจากการขยายตัวของของสื่อโฆษณาไปยังแพลทฟอร์มที่หลากหลายในรูปแบบออฟไลน์แล้ว วีจีไอยังดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มของข้อมูลการชำระเงินของระบบแรบบิทเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้มีเพียง “บัตรแรบบิท” ระบบบัตรโดยสารแบบออฟไลน์ที่ใช้เดินทางในเครือข่ายรถไฟฟ้า แต่ปัจจุบัน ยังได้รวมถึงการมีช่องทางการชำระเงินออนไลน์ของแรบบิท ไลน์ เพย์ ซึ่งอยู่ในแอปพลิเคชั่นที่มีความโดดเด่นอย่างไลน์ โดยช่องทางการชำระเงินทั้งสองช่องนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากฐานผู้ค้าอิเล็กทรอนิกส์และผู้จัดจำหน่ายทางออนไลน์ นอกจากนี้ จากการใช้งานของผู้ใช้ผ่านระบบแรบบิท ระบบจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อช่วยให้วีจีไอสามารถนำเสนอช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลาย และการให้บริการแบบผสมผสานระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ (O2O Solutions) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถวัดผลได้


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง