เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Investor Presentation November 2018

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


ประจำปี

เอกสารนำเสนอ


เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561/62

เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561/62

พบปะนักลงทุน


พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561/62

เอกสารอื่นๆ


dbTISCO Thailand Transportation Corporate Day

BTS Group and Mass Transit 5 year Overview Presentation