เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Investor Presentation June 2020

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน มิถุนายน 2563


ประจำปี
Quarterly Earnings Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 4 และรายปี 2562/63
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562/63
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562/63
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63
Opportunity Day Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
พบปะนักลงทุนรายปี 2562/63
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562/63