เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Investor Presentation April 2019

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน เมษายน 2562


ประจำปี

Quarterly Earnings Presentation


เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62

เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561/62

เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561/62

Opportunity Day Presentation


พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561/62

Roadshow and Event Presentation


J.P. Morgan’s Thailand Conference 2019

A Big Step Forward

dbTISCO Thailand Transportation Corporate Day

Other Presentation


BTS Group and Mass Transit 5 year Overview Presentation