เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Investor Presentation March 2020

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน มีนาคม 2563


ประจำปี
Quarterly Earnings Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562/63
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562/63
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63
Opportunity Day Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562/63