เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Investor Presentation July 2019

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน กรกฎาคม 2562


ประจำปี

Quarterly Earnings Presentation


เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 4 และรายปี 2561/62

เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62

เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561/62

เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561/62

Opportunity Day Presentation


พบปะนักลงทุนรายปี 2561/62

พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561/62

Roadshow and Event Presentation


J.P. Morgan’s Thailand Conference 2019

A Big Step Forward

dbTISCO Thailand Transportation Corporate Day

Other Presentation


BTS Group and Mass Transit 5 year Overview Presentation