จำนวนผู้โดยสาร

เที่ยว

นับตั้งแต่เปิดให้บริการปี 2542


เที่ยว

เฉลี่ยวันทำการของเดือนล่าสุด


หมายเหตุ: ข้อมูลจำนวนผู้โดยสารเฉพาะในส่วนของรถไฟฟ้าสายหลัก
  ยอดผู้โดยสารรวม % เปลี่ยนแปลง (YoY) ยอดผู้โดยสารรวมเฉพาะวันทำการ ยอดผู้โดยสารเฉลี่ยในแต่ละวัน ยอดผู้โดยสารเฉลี่ยเฉพาะวันทำการ
ธ.ค. 2561 20,335,726 -0.1% 13,451,844 655,991 747,325
พ.ย. 2561 21,154,634 +0.4% 16,812,897 705,154 764,223
ต.ค. 2561 20,094,644 +3.8% 14,797,158 648,214 739,858
ก.ย. 2561 19,948,031 -3.2% 14,751,530 664,934 737,577
ส.ค. 2561 21,548,827 +0.7% 16,962,443 695,123 771,020
ก.ค. 2561 19,728,982 -2.2% 14,629,331 636,419 731,467
มิ.ย. 2561 19,979,712 -2.7% 15,320,041 665,990 729,526
พ.ค. 2561 19,292,454 -0.1% 13,484,745 622,337 709,723
เม.ย. 2561 17,874,684 -1.8% 10,781,776 595,823 718,785
มี.ค. 2561 20,861,139 -2.8% 15,761,269 672,940 750,537
ก.พ. 2561 19,137,720 +1.2% 15,008,216 683,490 750,411
ม.ค. 2561 20,182,918 +2.5% 15,351,247 651,062 731,012
ธ.ค. 2560 20,352,638 +2.4% 14,149,057 656,537 744,687
พ.ย. 2560 21,078,853 +5.3% 16,671,542 702,628 757,797
ต.ค. 2560 19,352,649 -2.7% 13,848,828 624,279 728,886
ก.ย. 2560 20,600,395 +1.6% 15,793,641 686,680 752,078
ส.ค. 2560 21,402,153 +0.7% 16,845,044 690,392 765,684
ก.ค. 2560 20,178,041 -0.1% 14,288,969 650,905 752,051
มิ.ย. 2560 20,541,021 +1.7% 16,418,790 684,701 746,309
พ.ค. 2560 19,303,645 +4.5% 13,483,047 622,698 709,634
เม.ย. 2560 18,197,128 +2.1% 11,607,451 606,571 725,466
มี.ค. 2560 21,469,176 +3.5% 17,352,281 692,554 754,447
ก.พ. 2560 18,906,338 -0.2% 14,382,652 675,226 756,982
ม.ค. 2560 19,685,157 +1.5% 14,493,152 635,005 724,658
ธ.ค. 2559 19,882,850 +1.9% 14,338,318 641,382 716,916
พ.ย. 2559 20,016,026 +0.9% 15,949,932 667,201 724,997
ต.ค. 2559 19,889,669 +0.7% 14,572,276 641,602 728,614
ก.ย. 2559 20,269,768 +6.3% 16,202,686 675,659 736,486
ส.ค. 2559 21,240,458 +10.3% 16,605,234 685,176 754,783
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังได้ที่นี่
ดาวน์โหลด