จำนวนผู้โดยสาร

เที่ยว

นับตั้งแต่เปิดให้บริการปี 2542


เที่ยว

เฉลี่ยวันทำการของเดือนล่าสุด


หมายเหตุ: ข้อมูลจำนวนผู้โดยสารเฉพาะในส่วนของรถไฟฟ้าสายหลัก
  ยอดผู้โดยสารรวม % เปลี่ยนแปลง (YoY) ยอดผู้โดยสารรวมเฉพาะวันทำการ ยอดผู้โดยสารเฉลี่ยในแต่ละวัน ยอดผู้โดยสารเฉลี่ยเฉพาะวันทำการ
เม.ย. 2562 18,739,556 +3.9% 12,690,525 624,652 746,501
มี.ค. 2562 21,305,787 +2.1% 16,095,624 687,283 766,458
ก.พ. 2562 18,991,332 -0.8% 13,720,560 678,262 762,253
ม.ค. 2562 20,790,424 +3.0% 15,641,740 670,659 744,845
ธ.ค. 2561 20,335,726 -0.1% 13,451,844 655,991 747,325
พ.ย. 2561 21,154,634 +0.4% 16,812,897 705,154 764,223
ต.ค. 2561 20,094,644 +3.8% 14,797,158 648,214 739,858
ก.ย. 2561 19,948,031 -3.2% 14,751,530 664,934 737,577
ส.ค. 2561 21,548,827 +0.7% 16,962,443 695,123 771,020
ก.ค. 2561 19,728,982 -2.2% 14,629,331 636,419 731,467
มิ.ย. 2561 19,979,712 -2.7% 15,320,041 665,990 729,526
พ.ค. 2561 19,292,454 -0.1% 13,484,745 622,337 709,723
เม.ย. 2561 17,874,684 -1.8% 10,781,776 595,823 718,785
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังได้ที่นี่
ดาวน์โหลด