หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่นในการที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของรายได้ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นระยะยาวในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนอื่นซึ่งมีความเสี่ยงคล้ายกัน

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2561/62

ข้อมูลทางการเงินล่าสุด

งบการเงิน
รายปี 2561/62
ดาวน์โหลด
MD&A
รายปี 2561/62
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 4 และรายปี 2561/62
ดาวน์โหลด

จำนวนผู้โดยสาร

3,192,420
พันเที่ยว

นับตั้งแต่เปิดให้บริการปี 2542


 
748
พันเที่ยว

เฉลี่ยวันทำการของเดือนล่าสุด


เดือน ยอดผู้โดยสารรวม
(ล้านเที่ยวคน)
YoY (%) MoM (%)
พ.ค. 62 20.3 5.3% 8.4%
เม.ย. 62 18.7 4.8% -12.0%
มี.ค. 62 21.3 2.1% 12.2%
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2561/62

หน่วย : ล้านบาท

47,923
รายได้จากการดำเนินงาน
3,248
กำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
2,873
กำไรสุทธิ

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2560/61
ดาวน์โหลด
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560/61
ดาวน์โหลด
สรุปข้อสนเทศบริษัท 2560/61
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 2560/61
ดาวน์โหลด
BTS

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

11.70 THB
- (-%)
(ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2562 , 17:00)
ราคาเปิด (บาท) 11.70
Market Cap (THB mn) 139,163.310
ปริมาณ (หุ้น) 51,866,800
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.75 - 11.90

เอกสารนำเสนอบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66(0)2 273 8623 และ +66(0)2 273 8637
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
อีเมล์: ir@btsgroup.co.th

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทได้ทุกเมื่อ

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร