หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่นในการที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของรายได้ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นระยะยาวในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนอื่นซึ่งมีความเสี่ยงคล้ายกัน

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62

ข้อมูลทางการเงินล่าสุด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62
ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62
ดาวน์โหลด

จำนวนผู้โดยสาร

3,153,206,859
เที่ยว

นับตั้งแต่เปิดให้บริการปี 2542


 
766,024
เที่ยว

เฉลี่ยวันทำการของเดือนล่าสุด


เดือน ยอดผู้โดยสารรวม YoY (%) MoM (%)
มี.ค. 62 21,289,995 +2.1% +12.1%
ก.พ. 62 18,991,332 -0.8% -8.7%
ม.ค. 62 20,790,424 +3.0% +2.2%
ธ.ค. 61 20,335,726 -0.1% -3.9%
พ.ย. 61 21,154,634 +0.4% +5.3%
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62

หน่วย : ล้านบาท

19,035
รายได้จากการดำเนินงาน
2,305
กำไรจากการดำเนินงาน
1,189
กำไรสุทธิ

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2560/61
ดาวน์โหลด
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560/61
ดาวน์โหลด
สรุปข้อสนเทศบริษัท 2560/61
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 2560/61
ดาวน์โหลด
BTS

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

11.60 THB
+0.10 (0.87%)
(ณ วันที่ 26 เม.ย. 2562 , 16:36)
ราคาเปิด (บาท) 11.50
Market Cap (THB mn) 137,973.880
ปริมาณ (หุ้น) 15,450,400
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.70 - 11.80

เอกสารนำเสนอบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66(0)2 273 8623 และ +66(0)2 273 8637
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
อีเมล์: ir@btsgroup.co.th

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทได้ทุกเมื่อ

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร