หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่นในการที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของรายได้ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นระยะยาวในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนอื่นซึ่งมีความเสี่ยงคล้ายกัน

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62

ข้อมูลทางการเงินล่าสุด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62
ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62
ดาวน์โหลด

จำนวนผู้โดยสาร

3,112,857,270
เที่ยว

นับตั้งแต่เปิดให้บริการปี 2542


 
744,845
เที่ยว

เฉลี่ยวันทำการของเดือนล่าสุด


เดือน ยอดผู้โดยสารรวม YoY (%) MoM (%)
ม.ค. 62 20,790,424 +3.0% +2.2%
ธ.ค. 61 20,335,726 -0.1% -3.9%
พ.ย. 61 21,154,634 +0.4% +5.3%
ต.ค. 61 20,094,644 +3.8% 0.7%
ก.ย. 61 19,948,031 -3.2% -7.4%
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62

หน่วย : ล้านบาท

19,035
รายได้จากการดำเนินงาน
2,305
กำไรจากการดำเนินงาน
1,189
กำไรสุทธิ

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2560/61
ดาวน์โหลด
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560/61
ดาวน์โหลด
สรุปข้อสนเทศบริษัท 2560/61
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 2560/61
ดาวน์โหลด
BTS

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

10.40 THB
+0.10 (0.97%)
(ณ วันที่ 22 ก.พ. 2562 , 16:38)
ราคาเปิด (บาท) 10.30
Market Cap (THB mn) 123,192.160
ปริมาณ (หุ้น) 20,895,000
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.10 - 10.40

เอกสารนำเสนอบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66(0)2 273 8623 และ +66(0)2 273 8637
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
อีเมล์: ir@btsgroup.co.th

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทได้ทุกเมื่อ

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร