รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562/63

ข้อมูลทางการเงินล่าสุด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562/63
ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562/63
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562/63
ดาวน์โหลด

จำนวนผู้โดยสาร

3,402,982 พันเที่ยว

นับตั้งแต่เปิดให้บริการปี 2542

712 พันเที่ยว

เฉลี่ยวันทำการของเดือนล่าสุด

ยอดผู้โดยสารรวม

17.9 ล้านเที่ยวคน
-5.7% YoY
-14.1% MoM

ยอดผู้โดยสารเฉลี่ยเฉพาะวันทำการ

712 พันเที่ยว

ยอดผู้โดยสารเฉลี่ยในแต่ละวัน

617 พันเที่ยว
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานประจำปี 2561/62
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561/62
สรุปข้อสนเทศบริษัท 2561/62

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66(0)2 273 8623 และ +66(0)2 273 8637
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
อีเมล์: ir@btsgroup.co.th

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทได้ทุกเมื่อ

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร