หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่นในการที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของรายได้ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นระยะยาวในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนอื่นซึ่งมีความเสี่ยงคล้ายกัน

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63

ข้อมูลทางการเงินล่าสุด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63
ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63
ดาวน์โหลด

จำนวนผู้โดยสาร

3,220,584
พันเที่ยว

นับตั้งแต่เปิดให้บริการปี 2542


 
782
พันเที่ยว

เฉลี่ยวันทำการของเดือนล่าสุด


เดือน ยอดผู้โดยสารรวม
(ล้านเที่ยวคน)
YoY (%) MoM (%)
มิ.ย. 62 20.6 3.1% 1.4%
พ.ค. 62 20.3 5.3% 8.4%
เม.ย. 62 18.7 4.8% -12.0%
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2561/62

หน่วย : ล้านบาท

47,923
รายได้จากการดำเนินงาน
3,248
กำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
2,873
กำไรสุทธิ

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561/62
ดาวน์โหลด
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561/62
ดาวน์โหลด
สรุปข้อสนเทศบริษัท 2561/62
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 2561/62
ดาวน์โหลด
BTS

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

12.80 THB
- (-%)
(ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 , 11:43)
ราคาเปิด (บาท) 12.80
Market Cap (THB mn) 160,724.480
ปริมาณ (หุ้น) 10,225,900
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.75 - 13.00

เอกสารนำเสนอบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66(0)2 273 8623 และ +66(0)2 273 8637
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
อีเมล์: ir@btsgroup.co.th

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทได้ทุกเมื่อ

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร