หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่นในการที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของรายได้ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นระยะยาวในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนอื่นซึ่งมีความเสี่ยงคล้ายกัน

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63

ข้อมูลทางการเงินล่าสุด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63
ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63
ดาวน์โหลด

จำนวนผู้โดยสาร

3,290,057
พันเที่ยว

นับตั้งแต่เปิดให้บริการปี 2542


 
767
พันเที่ยว

เฉลี่ยวันทำการของเดือนล่าสุด


เดือน ยอดผู้โดยสารรวม
(ล้านเที่ยวคน)
YoY (%) MoM (%)
ก.ย. 62 20.8 4.3% -5.4%
ส.ค. 62 22.0 2.1% 4.1%
ก.ค. 62 21.1 7.1% 2.6%
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63

หน่วย : ล้านบาท

9,086
รายได้จากการดำเนินงาน
1,006
กำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
894
กำไรสุทธิ

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561/62
ดาวน์โหลด
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561/62
ดาวน์โหลด
สรุปข้อสนเทศบริษัท 2561/62
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 2561/62
ดาวน์โหลด
BTS

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

13.60 THB
-0.10 (-0.73%)
(ณ วันที่ 18 ต.ค. 2562 , 17:00)
ราคาเปิด (บาท) 13.70
Market Cap (THB mn) 173,470.720
ปริมาณ (หุ้น) 37,889,600
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.75 - 14.20

เอกสารนำเสนอบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66(0)2 273 8623 และ +66(0)2 273 8637
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
อีเมล์: ir@btsgroup.co.th

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทได้ทุกเมื่อ

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร